Ett aktivt kulturliv skulle öka kommunens livskraft

11.11.2019 15:35

Kategori: Kultur

På kulturstrategimötet som ordnades i Kirkkonummen Kipinäs utrymmen var temat ”Yrkespersoner inom konst och kultur”. De närvarande funderade på hur kommunen skulle kunna utvecklas till en bra bostadsort där kulturen uppskattas.

Kulturen är inte bara en utgiftspost, utan den skapar möjligheter även inom näringsverksamheten. I Kyrkslätt bor det många yrkespersoner inom olika konstbranscher, men de framträder inte på sin hemort. I Kipinäs hus gav man en idé om hur man skulle kunna grunda en kulturföretagskuvös i de tomma affärsutrymmena i centrum. Så skulle man skapa ”Kyrkslätts modell för kulturutveckling”, som andra kommuner skulle kunna ta modell av.

BILD 40 Kipinäs hus är idealiskt beläget, mitt i en fågelsångslund och på en promenadväg från kommuncentrum. Kulturdirektör Maaret Eloranta (till vänster) beundrar en hästtavla av skulptör Raili Ilmasalu.

Man var rädd om att få Porkalasalen i det nya biblioteket för bildkonst, för det skulle vara tråkigt om salen användes även för annat. Särskilt då orten inte har något bildkonstgalleri och kulturhuset ströks ur planprojekten.

Vid mötet var man bekymrad över hur man skulle kunna förbättra kulturens ställning i kommunalt beslutsfattande. Att ta behoven av utrymmen för kultur i beaktande är nödvändigt i allt byggande i kommunen.

BILD 41 Dockteaterpedagog Maria Grönqvist-Lior håller med om Kipinäs tanke om att ”kreativiteten inte behöver något annat än möjligheten att vakna till liv.” Kipinäs hus är fullt av konst och konstnärer, men huset är öppet för varje medlem i byn.

Man önskade att kommunen höll fast vid procentprincipen, dvs. att en del av anslagen för byggnadsprojektet används för anskaffning av konst, vilket godkändes i kommunens arkitekturpolitiska program. För alla nya byggnadsprojekt önskade man systematiskt konst enligt procentprincipen. Det skulle ge även konstnärer jobb och skapa lokal särprägel. 

BILD 42 Alla arbetsrum i Kipinäs hus står nu till konstnärers förfogande, så man skulle också vilja ha övre och nedre våningen i bruk. Man har önskat sig bland annat en gemensam keramikugn till nedre våningen. Bildkonstnär Mari Leskinen i sitt arbetsrum vid sitt färggranna arbete.

BILD 39 Kirkkonummen Kipinä verkar i den byggnad som tidigare fungerade som kommunhus. Konstnärernas arbetsrum står nu i fokus. Bildkonstnär Soile Kortesalmi och Raija Linja har sinsemellan delat ett stort rum.

Ammattilaisriihi