Esboregionens miljö- och hälsoskydd informerar: Vattenledningarna kloreras i Finnsbacka, efter det träder en uppmaning att koka vattnet i kraft

06.06.2018 17:50

Kategori: Vattenförsörjning

Meddelande 6.6.2018 kl. 17.50

 

På adressen Lokstallsvägen i Finnsbacka i Kyrkslätt har en vattenledning för hushållsvatten gått sönder under grävningsarbetet på en byggarbetsplats onsdag 6.6.2018. Rörläckaget har nu reparerats.I samband med att vattenledningen gick sönder kan det ha kommit orenheter från jordmånen i vattenledningen. Hälsoskyddsmyndigheten i Esbo har bestämt att fastigheternas vattenledningar ska kloreras som säkerhetsåtgärd.

Effektiv klorering, i samband med vilket stamvattenledningen och fastigheternas vattenledningar kloreras, utförs på området som syns på den bifogade kartan på adresserna Rallarvägen, Slättstigen, Lokstallsvägen, Winellsvägen och Finnsbackagränden.

Den effektiva kloreringen påbörjas 6.6.2018, cirka klockan 19:00 och beräknas avslutas 7.6.2018 klockan 05:00. Efter kloreringen träder en uppmaning att koka hushållsvattnet i kraft.

Invånarna uppmanas att låta kranarna rinna i sina bostäder tills man känner en tydlig klorlukt från vattnet från alla kranar.

Medan den effektiva kloreringen pågår får man inte använda vattnet till annat än att spola toaletten. Klorerat vatten kan orsaka irritation om man dricker det eller duschar i det. Vattnet är ändå inte skadligt för hälsan ifall man intar det.

Efter kloreringen sköljs vattennätet. Invånarna bör låta kranarna rinna så att det klorerade vattnet avlägsnas ur rören. Efter sköljningen tas vattenprov för att säkerställa vattenkvaliteten.

Tillfälliga vattendistributionsställen har ordnats på vändplatsen på Lokstallsvägen samt i korsningen av Stationsvägen och Skolstigen.

 Denna anvisning är i kraft tills vidare. Vi ger nya anvisningar på förmiddagen 8.6.2018 efter att proverna som tagits av vattnet blivit klara.

 
Vi beklagar störningen.

Esbo 6.6.2018

Kaisa Hemminki

chef för tillsynsenheten                              

Esboregionens miljö- och hälsoskydd                  

tfn 050 561 1781                                            

Krista Viitasalo

vik. vattenförsörjningschef

Kyrkslätts Vatten            

tfn 0400 611 459

På adressen Lokstallsvägen i Finnsbacka i Kyrkslätt har en vattenledning för hushållsvatten gått sönder under grävningsarbetet på en byggarbetsplats onsdag 6.6.2018. Man har isolerat området och reparationsarbetet pågår.

Vattendistributionen har avbrutits på området som syns på den bifogade kartan på adresserna Rallarvägen, Slättstigen, Lokstallsvägen, Winellsvägen och Finnsbackagränden.

Tillfälliga vattendistributionsställen ordnas under avbrottet på vändplatsen på Lokstallsvägen samt i korsningen av Stationsvägen och Skolstigen.

I samband med att vattenledningen gick sönder kan det ha kommit orenheter från jordmånen i vattenledningen. Hälsoskyddsmyndigheten i Esbo har bestämt att fastigheternas vattenledningar ska kloreras som säkerhetsåtgärd. Effektiv klorering av ledningarna förbereds som bäst.

Man inleder effektiv klorering av fastigheternas ledningar genast efter reparationen då alla invånare fått information om saken. Med anledning av den effektiva kloreringen kan vattnet användas endast för att spola WC-byttan.

Den här anvisningen gäller tills vidare och anvisningen preciseras så fort som möjligt.

Vi beklagar störningen.

 

Espoo 6.6.2018

Kaisa Hemminki

Valvontayksikön päällikkö

Espoon seudun ympäristöterveys

p. 050 5611 781

Krista Viitasalo

vs. vesihuoltopäällikkö

Kirkkonummen Vesi

p. 0400 611 459

På grund av att en vattenledning gått sönder har vattendistributionen avbrutits på området Finnsbacka. Man försöker reparera felet så fort som möjligt.

Tillfälliga vattendistributionsställen ordnas under avbrottet i korsningen mellan Stationsvägen och Skolstigen.

Av läckaget förorsakade variationer i vattenflödet kan blanda vattnet även på andra håll i vattenledningsnätet i centrum och på grund av det kan bruksvattnet vara grumligt. Användarna ombes låta vattnet rinna tills det blir klart.

Vi beklagar störningarna!

Vesihuolto