Ergoterapi

Ergoterapin erbjuder hjälp i vardagen då du på grund av sjukdom, skada eller åldrande har en nedsatt funktionsförmåga.

För att förhindra spridningen av coronaviruset försöker vi i mån av möjlighet ordna ergoterapin genom distans- och telefonkontakt

Klienten kan vara i kontakt med egen ergoterapeut för att få eventuell telefon- och distanshandledning. Enligt överenskommelse kan besök även göras på mottagningen.

Med hjälp av terapin kan man främja återställandet  och utvecklingen av funktionsförmågan samt söka praktiska åtgärder för att klara av att ta hand om sig själv, sköta vardagssysslorna eller arbetet. Ergoterapeuten hjälper till att hitta hjälpmedel som stöder trygg och självständig verksamhet samt att planera ändringsarbeten i bostaden.

Till ergoterapeutens mottagning kan man komma via läkarremiss eller rekommendation av yrkesutbildade inom hälsovården. Man kan också ta kontakt utan remiss. Besöken är avgiftsfria.

Ergoterapi för barn

Om dagvården, rådgivningen eller skolan upplever oro för barnets utveckling, kontaktas ergoterapeuten. I ergoterapeutens bedömning kartläggs bl.a. barnets motoriska färdigheter, gestaltning samt exekutiva färdigheter. Dessutom observeras även koncentration och växelverkan.

Ergoterapeuten handleder föräldrarna, daghemmens samt skolornas personal i att agera med barnet. Tillsammans planeras barnets vardag och ges förslag på åtgärder som stöder utvecklingen av färdigheterna. Vid behov kan även ordnas rehabilitering som stöd för utvecklingen.

Till ergoterapeutens mottagning kan man komma via rekommendation av yrkesutbildade inom hälsovården eller på eget initiativ, remiss behövs inte. Besöken är avgiftsfria.

Medborgare
Hälso- och sjukvård, näring
behandlingsmetoder / ergoterapi

Mottagning

Kyrkslätt social- och hälsostation

Tjänstevägen 1

02400 Kyrkslätt


Tidsbeställning och förfrågningar

Vuxna

.

tfn. 050 365 5433 Runa Kraemer

tfn.0401269870 Catrine Flythström

.


Barn

.

tfn. 040 126 9818 Jennifer Rajainmäki (Veikkola)

 

tfn. 040 126 9858 Annette Saaristo (Centrum)

 

tfn. 050 577 4944 Heidi Granlund (Masaby)