Ergoterapi

Ergoterapin erbjuder hjälp i vardagen för att finna överlevnadssätt då sjukdom, skada eller åldrande försämrar funktionsförmågan.

Ergoterapi för vuxna 

Syftet med ergoterapin är att ge hjälp i vardagen så att klienten trots sin begränsad funktionsförmåga hittar medlen att ta hand om sig, vara i växelverkan med andra, arbeta eller studera och tillbringa fritiden.

Man kan söka sig till ergoterapi hänvisad av en läkare, hemvården, en socialarbetare eller en fysioterapeut. Klienten kan också själv ta kontakt genom att ringa ergoterapeuten.

Ergoterapin för vuxna ligger på nedre våningen i hälsocentralen i ändan av korridoren till tandvården.

Så betjänar vi

Exempel på ergoterapitjänster för vuxna:

  • Bedömning av funktionsförmågan
  • Bedömning av behovet av hjälpmedel
  • Bedömning av behovet av ändringsarbeten i bostaden (se även https://www.kyrkslatt.fi/handikappservice)
  • Bedömning av funktioner i anslutning till uträttande av ärenden och hemlivet
  • Främjande av hanteringen av funktionshelheterna, till exempel att ta hand om sig, hemvården, hobbyer eller uträttande av ärenden
  • Utövande av olika funktionsberedskaper, till exempel finmotorik, gestaltning eller minnet
  • Provning och utlåning av fabrikstillverkade handledsstöd, till exempel karpaltunnelsyndrom.
  • Individuellt tillverkade handortoser antingen som egen verksamhet eller som köpt tjänst enligt de nationella grunderna för överlämnande av hjälpmedel i medicinsk rehabilitering
  • Bedömning av behovet av hemrehabilitering och utarbetande av rehabiliteringsplan och hemövningar
  • Grupper för rehabilitering av övre extremiteter för dem som har problem med funktionsförmågan

Ergoterapi för barn 

Ergoterapeuten kan kontaktas ifall man i dagvården, hemmet, skolan eller rådgivningen upplever oro för barnets utveckling eller funktionsförmåga i vardagen. Ergoterapeuten bedömer barnets grov- och finmotorik, gestaltning och sinnesreglering med hjälp av olika test och i leksituationer. Dessutom observeras även bl.a. koncentrationsförmåga och växelverkan.

Ergoterapeuten planerar stödåtgärder i samarbete med föräldrar, dagvårdens och skolans personal för utveckling av barnets förmågor i vardagen. Vid behov ordnas även habilitering på mottagningen.

Du kan uppsöka en ergoterapeut på rekommendation av yrkesutbildade inom hälsovården eller på eget initiativ, remiss behövs inte. Besöken är avgiftsfria. Ergoterapin för barn finns på andra våningen i social- och hälsocentralen.

Medborgare
Hälso- och sjukvård, näring
behandlingsmetoder / ergoterapi

Vi servar dig i den nya lokalen Kyrkslätts välfärdscentral, Åängsvägen 2, 02400 Kyrkslätt. 

.

Mottagning

Mottagningarnas adress

Kyrkslätts välfärdscentralen

Åängsvägen 2, våning 2, 02400 Kyrkslätt

 

Tidsbeställning och förfrågningar

Ergoterapeuter för vuxna:

 

Runa Kraemer

050 365 5433

 

Satu Mäki-Hakola

040 1269 870 

 

Ergoterapeuter för barn:

 

Catrine Flythström

040 126 9818 

(Veikkola)

 

Annette Saaristo

040 126 9858

(Centrum)

 

Heidi Granlund

050 577 4944

(Masaby)