Entreprenadavtalen för den nya välfärdscentralen undertecknades - den största enskilda investeringen i kommunens histori

20.11.2019 12:10

Kategori: Tomter och byggande Vård- och omsorgsväsendet Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Byggentreprenadavtalen för Kyrkslätts nya välfärdscentral har undertecknats idag. Byggentreprenör är SRV Rakennus Oy, VVSA  SPR-entreprenör är Saipu Oy och elentreprenör Arina-Trio Oy. Kyrkslätts kommundirektör Tarmo Aarnio redogjorde för bakgrunden till och betydelsen av projektet då avtalen undertecknades i kommunhuset.

- Det har tagit mer än 20 år att förverkliga idén. Projektet har överskuggats av problemen i den nuvarande hälsocentralsbyggnaden och den riksomfattande vårdreformen. Men vi kan inte längre vänta på nya vårdreformsturer, utan måste kunna erbjuda våra kunder social- och hälsovårdstjänster i moderna och ändamålsenliga lokaler. Välfärdscentralen är den största enskilda investeringen i kommunens historia. Den totala kostnadsberäkningen uppgår till 44,5 miljoner euro, berättade kommundirektör Aarnio.

Tf. vård- och omsorgsdirektör Jaana Koskela gladde sig i synnerhet över att principen med ett enda serviceställe kommer att förverkligas i den nya välfärdscentralen. 

- I projektet har man hela tiden medvetet riktat in sig på att integrera social- och hälsovårdstjänsterna, dvs. att samordna servicen. Det nationella målet har redan i flera års tid varit smidigare servicekedjor och den s.k. principen med en lucka. Detta mål uppnås i välfärdscentralen, där man koncentrerat nästan alla social- och hälsovårdstjänsterna i Kyrkslätts centrum, sade Koskela.

Ungefär 340 yrkespersoner inom social- och hälsovårdstjänsterna kommer att jobba i välfärdscentralen, och kommuninvånarna kommer att få betjäning i alla åldersskeden. Man har i byggnadsplaneringen och centraliseringen av tjänsterna i olika våningar särskilt beaktat kundernas olika behov och eventuella begränsningar av funktionsförmågan. 

Byggentreprenaden för den nya välfärdscentralen i Kyrkslätt ska bli klar sommaren 2022.

(På nyhetsbilden från vänster till höger: Jaana Koskela, Jukka Tammi, Kim Åström, Saku Kosonen ja Anna-Kaisa Kauppinen)

Allekirjoitustilaisuuden jälkeen siirryttiin tulevan hyvinvointikeskuksen tontille