Enkäten om familjecentertjänster i Västra Nyland

05.05.2021 10:31

Kategori: Barn Service Vård- och omsorgsväsendet

Vi planerar familjecentertjänster i Västra Nyland. I familjecentren får du alla tjänster som främjar barnens och familjens välfärd, hälsa och utveckling samt tidigt stöd och tidig vård.

Tjänsterna omfattar bland annat mödra- och barnrådgivning, skol- och studerandehälsovård, familjerådgivning, hemservice, familjearbete och terapitjänster för barn. Tjänsterna erbjuds på platsen och på webben, och vissa tjänster får du i hemmet. 

Kommunerna inom social- och hälsovårdsområdet är olika och kommuninvånarnas behov är olika. Det är viktigt att också Kyrkslättsbornas behov och frågor når planerarna.

Västra Nylands social- och hälsovård vill erbjuda smidiga och lättillgängliga tjänster som stöder din familjs vardag. Därför kartlägger vi dina önskemål och behov. Svara alltså på vår enkät – vi vill höra din åsikt! 

Du kommer till enkäten via denna länk. Enkäten är öppen till 24.6.2021. 

 

""