Enkät till vårdnadshavare om försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik

25.01.2019 10:46

Kategori: Barn Småbarnspedagogik

Regeringen har startat ett försök med att ordna avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar för åren 2018–2020. I försöket är småbarnspedagogiken för barn som är födda under 2013 avgiftsfri 20 timmar i veckan för familjerna. Kyrkslätts kommun deltar i försöket.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) utvärderar nu försöket och som en del av utvärderingen görs en enkät bland vårdnadshavare i både försöks- och kontrollkommuner. Vårdnadshavarna har fått inbjudan till enkäten per post.

Syftet med utvärderingen är att utreda hur undervisnings- och kulturministeriets mål för avgiftsfri småbarnspedagogik av femåringar uppnås, bland annat om avgiftsfri småbarnspedagogik påverkar hur 5-åriga barn och deras syskon deltar i småbarnspedagogiken. Svar önskas även av familjer som själva sköter sitt femåriga barn hemma. NCU önskar att föräldrarna deltar aktivt i enkäten:

– Genom att svara på enkäten kan föräldrarna delta i att ge värdefull information om barnvårdslösningar som familjerna gjort. Samtidigt kan föräldrarna påverka hurdana tjänster kommunerna i fortsättningen erbjuder familjer. Ett av utvärderingens mål är också att ta fram information som stöd för beslutsfattandet, konstaterar Laura Repo på Nationella centret för utbildningsutvärdering.

 

Mer information

Anna Siippainen
Utvärderingsexpert, småbarnspedagogik
Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU
tfn 029 533 5543
anna.siippainen@karvi.fi
www.karvi.fi

Laura Repo
Utvärderingsråd
Nationella centret för utbildningsutvärdering
tfn 029 533 5553
laura.repo@karvi.fi

 

barn som cyklar