Enkät om undervisningen i det första främmande språket

01.02.2019 13:13

Kategori: Utbildning Barn

Kyrkslätts kommun gör en enkät om studier i det första främmande språket (A1-språket) som riktad till vårdnadshavarna till förskoleelever och femåringar i den kommunala småbarnspedagogiken. Den nationella läroplanen ändras fr.om. 1.1.2020 för språkundervisningens del så att eleverna börjar studera det första främmande språket redan i åk 1 och sedan läser det ända till slutet av åk 9.

Med hjälp av resultaten från enkäten planeras kommunens nya språkprogram. Vårdnadshavare till barn i den svenskspråkiga småbarnspedagogiken får inbjudan till enkäten sänd till sin e-post under vecka 6. Inbjudan är personlig.

Läs mer om reformen på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.

Kyrkslätts kommuns logga