Enkät om gatornas och parkernas skick samt avfallshanteringen, gatubelysningen, räddningsväsendet och vattenförsörjningen i Kyrkslätts kommun

30.04.2021 12:30

Kategori: Boende och miljö Gator och vägar Service Vattenförsörjning Idrott och friluftsliv Fritid Ungdoms- och idrottstjänster

Kyrkslätts kommun har öppnat en kommuninvånarenkät om de samhällstekniska tjänsterna på adressen: https://link.webropolsurveys.com/S/1B0A2366204275CE

Du kan framföra din åsikt om bland annat gatornas och vägarnas skick och underhållet och vinterunderhållet av dem, skötseln av idrottsplatserna och parkerna, gatubelysningen och vattenförsörjningen.

Chefen för kommunalteknik uppmuntrar kommuninvånarna att lyfta fram saker som de anser att det är nödvändigt att utveckla.

Svarstiden går ut 11.6.2021. Bland alla som svarat i alla de kommuner och städer som deltar i enkäten lottas ut 8 presentkort av S-gruppen värda 50,00 €. 

Utöver den öppna webbenkäten levererar posten enkäten i pappersversion till en del av kommuninvånarna. Urvalet för enkäten som skickas per post är 2000 invånare, och de som tar emot enkäten i pappersversion väljs genom slumpmässigt urval.

Enkäten är en del av en riksomfattande undersökning som görs samtidigt i 22 städer och kommuner. Enkäten genomförs av FCG Finnish Consulting Group Oy. https://www.fcg.fi/

Mer information av: kunnossapito@kirkkonummi.fi
Enkäten finns på adressen: https://link.webropolsurveys.com/S/1B0A2366204275CE

gatubelysning