En ny film av Fyrsällskapet i kommunhuset

12.12.2019 13:10

Kategori: Kultur

Finlands Fyrsällskap ordnar i samarbete med Kyrkslätts kommun höstens andra filmevenemang i kommunhuset onsdag 18 december. Det visas en ny film som förebådar det kommande jubileumsåret för Porkala. Evenemanget börjar i kommunhuset kl. 16.30.

Den nya kortfilmen Min väg till fyren berättar om fyrentusiasternas väg till sitt intresse och deras arbete på Fyrsällskapets mål och resor till utländska fyrar. I filmen besöker man franska och irländska fyrar.

Den nya filmen belyser också det kommande jubileumsåret för fyrarna i Porkala i Kyrkslätt. Kallbådan fyller nästa år 100 år och Rönnskär 220 år.

”Det finns redan smakprov på nästa års film. Vi visar färskt material om båda fyrarna i Kyrkslätt och om det tredje objektet i trakterna, den hemlighetsfulla fyren på Stora Träskö. Fyrsällskapet är intresserat av den övergivna höga fyren, som ligger mitt i skogen och som rostat jämnbrun, som eventuellt iståndsättningsobjekt”, berättar filmproducenten Pekka Väisänen från Finlands Fyrsällskap.

Filmkvällen inleds med höstens huvudfilm, Haveriernas Märket, vars premiär firades just i kommunhuset i slutet av september. Denna fyr- och vrakfilm har tagits emot väl både i Finland och i Sverige. Filmen skildrar med många unika dykfoton vrak som sjunkit i omgivningen av fyrön Märket på Åland samt själva fyren på Märket.

Mellan de två filmerna ordnar Fyrsällskapet en basar för att stöda sin verksamhet.

BILD Fyrsällskapets grupp på fyrön Cordouan i Frankrike, som besöks i sällskapets nya film.

Porkalaåret närmar sig

Finlands Fyrsällskap har inför jubileumsåret särskilt gått på djupet med lots- och fyrön Rönnskärs historia och byggnaderna på ön. Samarbetet med det statliga Trafikledsverkets organisation har intensifierats, och sällskapet har fått tillstånd att ordna guidningar för allmänheten på Rönnskärs fyr.

”Föregångaren till Trafikledsverket, Trafikverket, iståndsatte i tysthet de inre delarna på Rönnskärs fyr, och besök på fyren är nu med avseende på säkerheten möjliga”, berättar Väisänen.

”Vi hoppas att vi under jubileumsåret kan låta grupper bekanta sig med Finlands äldsta fyrbyggnad. Först måste vi dock vinna många utmaningar som gäller transport och tillträdesbegränsningar”, berättar Väisänen från Fyrsällskapet. ”Det är dock skäl att vara optimistisk att detta lyckas.”

Enligt Väisänen har man redan fått en tillfredsställande mängd bildmaterial från Kyrkslätt för boken om fyrarna i Porkala, som kommer ut i augusti nästa år. Mera önskas fortfarande, särskilt ur familjernas egna arkiv.

Likaså är andra minnen och foton till exempel från utfärder till dessa fyrar välkomna. Man kan lämna in material till exempel på evenemanget i Kyrkslätts kommunhus.

”Boken kommer att ge rikligt med ny information om Porkala fyrars värdefulla historia utan att ändå glömma traktens lotsningshistoria. Vi lever i mycket spännande tider med att inom bokprojektet sammanställa information”, berättar Väisänen.

Majakka