En kontorslokal i Kyrkslätts simhall uthyrs för frisörsverksamhet

10.06.2021 07:40

Kategori: Företagande Ungdoms- och idrottstjänster

Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster hyr ut kontorslokalen i anslutning till entréhallen i Kyrkslätts simhall (Gesterbyvägen 41, Kyrkslätt) för frisörsverksamhet. Hyresperioden börjar 2.8.2021 eller enligt överenskommelse.

Lokalen är en 20 m2 kontorslokal med fönster och ett tappställe. Lokalen hyrs ut på grundval av anbud till den företagare som bjuder på den högsta månadshyran. Utgångspriset är 500 €/mån, anbud på lägre månadshyra än 500 €/mån godkänns inte. I hyran ingår inte mervärdesskatt. Elavgifterna ingår inte i hyran och hyresvärden faktureras separat för dem. Anbudsjämförelsen utförs på grundval av summan av hyresinkomsterna för de 12 första hyresmånaderna som uppges i anbudet utan eventuell höjning av hyra enligt bilaga 1.

Av anbudet ska framgå företagets namn, kontaktuppgifter och FO-nummer, kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter, plan för serviceverksamheten och hyresanbud. Utredningarna 1–6 som nämns under punkten Till anbudet ska bifogas ska bifogas till anbudet.

De övriga villkoren som gäller uthyrning av lokalen fastställs i bilaga 1 och i hyresavtalet som ingår som bilaga 3 (den som blir vald ska förbinda sig att underteckna hyresavtalet enligt bilaga 3). Bilagorna är finskspråkiga.

Anbuden ska lämnas senast 24.6.2021 kl. 12.00 på adressen:

Kyrkslätts kommun/ ungdoms- och idrottstjänsterna
PB 20
02401 KYRKSLÄTT

Kuvertet ska märkas med ”ANBUD på hyra av kontorslokalen i simhallen”

eller per e-post nuorisojaliikunta(a)kirkkonummi.fi

Till anbudet ska bifogas:

1) En utredning om anteckning i förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret och mervärdesskatteregistret.
2) En utredning om skattebetalningsärenden.
3) Ett utdrag ur handelsregistret.

Om företagaren har anställda ska följande bifogas till anbudet:

4) Intyg över tecknande av pensionsförsäkringar samt över betalning av pensionsförsäkringsavgifter eller en utredning om att en betalningsöverenskommelse har ingåtts angående pensionsförsäkringsavgifter som förfallit till betalning.
5) En utredning om vilket kollektivavtal som tillämpas på arbetet eller om de centrala anställningsvillkoren.
6) En utredning om ordnande av företagshälsovård.
De intyg som avses i punkterna 1–6 kan vara högst tre (3) månader gamla från och med den dag anbudet lämnats in.

Ytterligare information:

planerare inom fritidstjänsterna Päivi Sorvari tfn 040-126 9625 eller paivi.sorvari(at)kirkkonummi.fi 

Bilagor (Bilagorna är finskspråkiga):

Bilaga 1 Kirkkonummen uimahallin toimistotilan vuokraus / vuokraamiseen liittyvät ehdot (pdf)
Bilaga 2 Kirkkonummen uimahallin aukioloajat 2021 (pdf)
Bilaga 3 Kirkkonummen uimahallin toimistotilan vuokrasopimuspohja (pdf)

Kirkkonummen uimahalli