En infartsparkeringsplats för cyklar byggs i Kyrkslätts centrum

26.08.2019 15:46

Kategori: Boende och miljö Gator och vägar

Kyrkslätts kommun låter bygga en cykelparkeringsplats i Hermainensparken i Kyrkslätts centrum, i korsningen mellan Kyrkslättsvägen och Gamla Kustvägen på Kyrkdalssidan. I busstrafikens knutpunkt byggs 40 täckta cykelparkeringsplatser. Byggandet inleds i slutet av augusti. Entreprenör är Oy Göran Hagelberg Ab.

Hermainensparkens infartsparkering ligger på en central plats med cykelförbindelser från alla håll i kommuncentrum. I närheten av cykelparkeringen ligger busshållplatserna med namnet Kyrkstallsvägen vilka har bussförbindelser till metrostationen i Mattby, Köklax och olika håll i kommunen. Från Kyrkstallsvägens hållplats vid Gamla Kustvägen går det under rusningstid 8 turer i timmen till Mattby, under dagen och kvällen 3 turer i timmen och under övriga tider 1-2 turer.

För projektet erhåller Kyrkslätts kommun statsbidrag på högst 20 000 euro ur Transport- och kommunikationsverket Traficoms investeringsprogram för gång- och cykeltrafik. Bidraget täcker ungefär en tredjedel av byggkostnaderna.

Utvecklingen av infartscykling är en del av Kyrkslätts kommun utvecklingsarbete kring hållbara färdsätt. Kommunen utvecklar infartscykelparkering både på stationsområdet och i busstrafikens centrala knutpunkter, där det finns de bästa förutsättningarna för infartscykling. Kyrkslätt vill främja ekologiska och hållbara lösningar i sin verksamhet och minska växthusgasutsläppen. Kommunen hör till nätverket för kolneutrala kommuner (HINKU).

Ytterligare information om projektet ges av trafikplanerare Marko Suni, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 040 528 7364.