En gnista kan tända en hel skog

25.05.2018 14:31

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

På grund av det torra och varma vädret som pågått länge är terrängen nu mycket torr och lättantändlig. I nästan hela landet råder varning för skogsbrand, vilket enligt räddningslagen innebär att varken lägereldar eller andra eldar får göras upp. Med öppen eld avses också till exempel engångsgrillar och annan användning av eld, där elden kan spridas genom marken eller på grund av gnistor. Räddningsverken uppmanar alla att se till att terrängbränder inte uppstår.

”Det är förbjudet att göra upp öppen eld och alla måste handla så att en fara för brand inte uppstår. Det här innebär till exempel att man inte får tända lägereldar på nationalparkernas eldplatser, utan bara i eldstäderna med rökkanal som finns i stugor och vid grilltak. Hemma på den egna gården är det endast tillåtet att använda sådana grillar som inte är i kontakt med markytan och från vilka elden inte kan komma lös på grund av gnistor. Om det är nödvändigt att utföra heta arbeten, såsom att svetsa eller använda vinkelslip, måste man se till att det finns en utrustning för en första släckningsinsats”, säger brandchef Heikki Kervinen. Han påminner också att tändstickor eller andra elddon inte får förvaras inom räckhåll för barn. Närmare hundra bränder får årligen sin början av att barn hanterat eld. Det är också självklart att hygges- och halmbränning just nu är förbjudet. Det är inte heller tillåtet att bränna löv eller grenar. ”Den som tänder en eld har alltid ansvar för eventuella skador och det blir ett stort ansvar om man råkar bränna ner både skogar och egna eller andras hem”, säger brandchefen.

""

Om du ser en terrängbrand, meddela det omedelbart till det allmänna nödnumret 112. Det är viktigt att släckningen kan inledas så fort som möjligt. Räddningsverken rekommenderar att alla ska ladda ner appen 112 Suomi till mobiltelefonen. Då man ringer nödnumret genom appen ser nödcentralen automatiskt var den som ringer befinner sig och hjälpen hittar snabbare fram.

Räddningslagen 379/2011 § 6

Västra Nylands räddningsverk, lägescentralen tfn 09 816 28699
Brandchef Heikki Kervinen

Skog