Elevvård

I elevvården inom förskoleundervisningen tar man hand om barnets övergripande välbefinnande. Det omfattar:

  • förebyggande gemensamt elevvårdsarbet
  • individuell elevvård, som innebär hälsovårdstjänster, psykolog- och kuratorstjänster samt vid behov tjänster av en yrkesövergripande expertgrupp

Elevvårdsarbete baserar sig på förtroende. Målet för elevvårdsarbetet är att skapa en välmående och trygg uppväxt- och inlärningsmiljö för varje barn. Det är viktigast att trygga barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till den grundläggande utbildningen.

Vårdnadshavaren har möjlighet att i barnets frågor anlita tjänster av kuratorn inom förskoleundervisningen, psykologen samt rådgivningens hälsovårdare.

Gemensamt elevvårdsarbete

Förskoleundervisningsenhetens samtliga medlemmar, också vårdnadshavare och barn, bör inverka på enhetens elevvårdsarbete, dvs. välmående, gemenskap och trygghet i enheten. Ärenden behandlas i den enhetsvisa elevvårdsgruppen, vars verksamhet ansvaras av daghemsföreståndaren.

Individuellt elevvårdsarbete

En yrkesövergripande expertgrupp samlas för att behandla ett enskilt barns ärenden alltid i samarbete och med vårdnadshavarnas samtycke.

Elevvårdens tjänster

Kuratorn inom förskoleundervisningen handleder, stöder och hjälper barn i förskoleundervisningen och deras familjer samt personalen inom förskoleundervisningen. Oron kan gälla förskoleelevens välmående i sin helhet eller relationerna mellan syskon, mobbning, kompisrelationer, utmaningar i föräldraskap, ändringar i familjestrukturen eller ständiga konfliktsituationer.

Psykologen inom småbarnspedagogiken handleder, stöder och hjälper barn i förskoleundervisningen och deras familjer samt personalen inom förskoleundervisningen bl.a. i olika utmaningar i anslutning till inlärning, känsloliv, beteende och växelverkan.

Rådgivningens hälsovårdstjänster ordnas som rådgivningstjänster som är riktade till olika åldersgrupper i enlighet med hälsovårdslagen.