Elevagenterna en av världens mest inspirerande innovationer i undervisningen

09.11.2018 13:07

Kategori: Utbildning Barn Unga

Den internationella icke-vinstdrivande organisationen HundrED har utsett världens 100 mest inspirerande projekt inom den grundläggande utbildningen och projektet Elevagent är ett av dem. Elevagent-verksamheten valdes redan 2016 bland de 100 mest inspirerande projekten i Finland och återfinns nu för andra året i rad bland de 100 mest inspirerande i världen.

Elevagent-verksamheten finns i ungefär 100 skolor på olika håll i Finland och i Kyrkslätt har Vuorenmäen koulu, Masalan koulu och Gesterbyn koulu anslutit sig till gemenskapen på oppilasagentti.fi, men verksamheten finns också i andra skolor. (På bilden till höger berättar elevagenten Venla från Vuorenmäen koulu om verksamheten via video för deltagarna på HundrEDsummit tidigare i veckan.)

Målet med HundrEd är att sprida god praxis och innovationer till olika länder och på så sätt förbättra framtiden för undervisningen i hela världen. Allt som allt identifierades mer än 1000 innovationer och av dem valdes 160 för en närmare utvärdering. Utvärderingen gjordes av HundrEDs akademi, som består av sakkunniga, lärare och elever från 28 länder.

Elevagent-projektet valdes bland de 100 bästa, eftersom det representerar föregångarskap och kan tillämpas i olika länder .Målet med projektet är att skapa nya och smidiga sätt för att utveckla IKT-färdigheterna i hela skolan. Dessutom vill man skapa nya möjligheterna för eleverna att påverka skolan och dess omgivning. Eleverna ska också göras delaktiga i skolans arbete och på det sättet utveckla deras färdigheter och ge dem upplevelser av att lyckas.

I Kyrkslätt koordineras elevagentarbetet av Antti Sankala vid bildnings- och fritidstjänsterna.

– Modellen är förenlig med den nya läroplanen, eftersom den gör eleverna delaktiga i äkta situationer i utvecklingen av skolgemenskapen. Ett bra ett exempel på hur elevagenterna blir delaktiga såg vi under HundrEDSummit tidigare i veckan, då elevagenterna höll en presentation på engelska för de internationella gästerna. Före det hade ändå elevagenten Benjamin från Nurmijärvi i en äkta situation hjälpt till att få presentationsteknikens ljud att fungera i föreläsningssalen, berättar Sankala.  

Elevagenten Benjamin hjälper till att få igång presentationstekniken under HundrEDsummit.

De utvalda 100 innovationerna representerar olika projekt som är relaterade till undervisning från inlärningsmiljöer och välbefinnande till samarbetsinlärning. HundrED har en webbplats, där lärare och andra intresserade kan bekanta sig med projekten, utvärdera dem och också använda dem.

Läs mer om elevagenterna (på finska)

Elevagenten Veera från Vuorenmäen koulu