Elevagenter presenterade IKT-projekt på mässa

03.04.2018 09:20

Kategori: Barn Unga Utbildning

Elever från Winellska skolan och Bobäcks skola i Kyrkslätt presenterade torsdagen 28.3.2018 sina IKT-projekt på Mediapolkus (Mediestigen) mässa vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Allt som allt deltog elevgrupper från sju olika skolor från mellersta Nyland på mässan.

Winellska skolans elever hade jobbat med robotik och modellering.

I Bobäcks skola hade eleverna jobbat med resevideor.

Inom Mediapolku utbildas elevagenter, som tillsammans ska jobba för skolgemenskapen. I verksamheten är hela skolgemenskapen med om att utveckla läromgivningen. Skolan representeras av en grupp på sex elever, som tillsammans med universitetsstuderande inom mediefostran planerar ett projekt. Eleverna förverkligar därefter projektet på sin egen skola och undervisar både lärare och andra elever.

– Mediapolku förverkligar den nya läroplanen, eftersom det betonar och lyfter fram elevernas färdigheter, berättar Antti Sankala, som är IKT-planerare inom bildningsväsendet i Kyrkslätt.  

Studenterna i mediefostran gör mångsidiga projekt med eleverna, allt från att analysera Netflix algoritmer till att identifiera falska nyheter.  

Mediapolku är ett samarbetsprojekt mellan Helsingfors universitet och skolor i huvudstadsregionen och det började redan på 1990-talet. Under de senaste åren har skolorna i mellersta Nyland varit samarbetsparter. Mediapolku introducerar lärare och elever i grundskolan och studerande till nya möjligheter att använda informations- och kommunikationsteknik i undervisningen på ett roligt och inspirerande sätt.

Läs mer om Mediapolku och Elevagenter.

Alla deltagare på Mediapolkus mässa samlade till gruppbild