ElevAgent-verksamheten valdes till en Top100 Global innovation inom undervisning

09.10.2017 14:51

Kategori: Barn Unga Utbildning

I ElevAgent-verksamhetsmodellen används elevernas teknologikunskaper till godo i hela skolans IKT-användning. Verksamheten fick sin början i projektet KuumaTVT 2013 och från Kyrkslätt har Vuorenmäen koulu, Masalan koulu och Gesterby koulu deltagit aktivt.

Verksamhetens historia (på finska)

HundrED som specialiserat sig på att sprida innovationer inom utbildning publicerade 4.10 Top100 Global i fråga om innovationer inom undervisning, det vill säga bra verksamhetsmodeller från hela världen. En av dem är en finländsk innovation, det vill säga ElevAgent-verksamheten där unga som är intresserade av teknologi på olika sätt fungerar som stöd för lärare och andra elever då undervisningen digitaliseras.

HundrEDs pressmeddelande i sin helhet (på finska)

Se på videon, där Veera från Kyrkslätt berättar om sin ElevAgent-verksamhet