Elevagent blir en del av HundrED-projekt!

09.12.2016 11:16

Kategori: Barn Unga Utbildning

Kyrkslätt är med i Kuuma-kommunernas Oppilasagentti-projekt som har valts till en del av HundrED-projekt!

HundrED

HundrEd har som uppgift att hjälpa världens skolor att förändras genom att söka inspirerande innovationer och hjälpa dem att sprida sig både inom ett land och utanför landets gränser. I HundrED genomförs 100 ambitiösa finländska projekt, samlas 100 internationella innovationer inom undervisning och intervjuas sammanlagt 100 visionärer inom utbildning. Efter valet följs, dokumenteras och evalueras projekten noggrant. Till slut sammanfattas de i en sådan form att de är enkla att utnyttja i vilken skola som helst, i alla världsdelar.

HundrED syftar inte till vinst, och dess resultat delas ut för hela världen hösten 2017 genom att använda en digital plattform. Rättigheterna till alla innovationer bibehålls hos dem som utvecklat dem. HundrED är en del av Finlands självständighets 100-årsjubileums program men verksamheten fortsätter också efter jubileumsåret. (http://www.hundred.org)

Oppilasagentti

Syftet med Oppilasagentti-projektet är att skapa nya, behändiga verksamhetssätt i fråga om skolans kompetens i informations- och kommunikationsteknologi. Därtill är målet att skapa fler möjligheter för elever att inverka på verksamheten i skolan och i skolans omgivning. Avsikten är också att få eleverna att delta och genom deltagandet erbjuda dem möjligheter till upplevelser av att lyckas och att utveckla sina egna kunskaper.

Läs mer (på finska): http://www.oppilasagentti.fi/

 

Vi följer projektets kommande skeden med intresse!

 

Ytterligare information: Bildningsväsendets IKT-planerare Antti Sankala, tfn 040 515 4975