Elevadministrationsprogrammet byts i början av augusti

06.06.2019 14:08

Kategori: Skolor Barn Utbildning

Under skolornas sommarlov byter Kyrkslätts kommun elevadministrationsprogram. Istället för Helmi tas Wilma i bruk 1.8.2019 när det nya läsåret inleds.

Vårdnadshavarna får mera information om ibruktagandet av Wilma i juli till den e-postadress som uppgetts i det nuvarande systemet Helmi. Vi ber vårdnadshavarna att granska att e-postadresserna är korrekta i Helmi.

Wilma kommer att kräva stark autentisering, dvs. vid första inloggning i Wilma behövs bankkoder eller mobilcertifikat.

Elevadministrationsprogrammet Wilma kan också användas via mobilapplikation