Elev- och studerandekårens förslag - ännu hinner du rösta!

30.11.2021 09:17

Kategori: Utbildning Barn Unga Barnvänlig kommun

Tisdag 16.11.2021 ordnades en frågetimme mellan elev- och studerandekårerna och de förtroendevalda. Årets tema var likabehandling och jämställdhet i skolvardagen. I frågetimmen deltog sammanlagt 9 elevkårer och 2 studerandekårer, en från vartdera gymnasium.

Vi bad deltagarna ge de förtroendevalda ett eget förslag till att förbättra jämställdheten och likabehandlingen, och efter frågetimmen satte deltagarna in förslagen i påverkningstjänsten Ungasidéer.fi för omröstning. Idag, 30.11, är det sista chansen att understöda förslagen. Det förslag som fått de flesta ”tummarna upp” vinner. För genomförandet av förslaget har också reserverats en liten budget.

Gå in och rösta på din favorit: https://www.nuortenideat.fi/fi/ideat/2893/

Ytterligare information: lapsiystavallinenkunta@kirkkonummi.fi

lYK logo