Elektronisk hälsogranskning och hälsocoaching

Är du intresserad av att veta prognosen för din livslängd? Vet du hur mycket dina levnadsvanor inverkar på din hälsa och ditt välmående? Skulle du må bättre om du sov mera? Hur inverkar motion på hälsan och välmåendet? Behöver du hjälp med att sluta röka?

På dessa och många andra frågor om din hälsa kan du få svar med hjälp av den elektroniska hälsogranskningen som Finska Läkarföreningen Duodecim planerat.

Elektronisk hälsogranskning och hälsocoaching för Kyrkslättbor

I Kyrkslätt har man tagit i bruk en elektronisk hälsogranskning avsedd för kommuninvånarna. Du kan registrera dig som användare av tjänsten genom att skapa en egen användarkod.

För att du ska få en så heltäckande bedömning som möjligt av din hälsa och ditt välmående ska du skriva uppgifter om t.ex. din vikt och dina levnadsvanor i förfrågan. Dessutom frågar man efter dina blodsockervärden och kolesterolvärden. Ifall du inte känner till dessa kan du få en remiss för undersökningar per telefon via hälsocentralens tidsbeställning. Berätta när du ringer att du ska göra en elektronisk hälsogranskning, så får du den remiss du behöver till laboratoriet. Proverna tas på fastande mage och du skall vara 12 timmar utan att äta innan provtagningen. Kom överens om hur du får provresultaten.

Innehållet i granskningen

Då du gör en elektronisk hälsogranskning märker du hur ditt mentala välmående och dina levnadsvanor inverkar på ditt antal friska levnadsår. Du får också uppgfiter om riskerna att du insjuknar i sjukdomar som förkortar livslängden och försvagar livskvaliteten. Du får en rapport över granskningen och ytterligare uppgifter om faktorer som inverkar på din hälsa.

Innehållet i coaching

Om du vill kan du ta den elektroniska hälsocoaching i användning där du kan ställa upp dina egna målsättningar i anslutning till dina levnadsvanor och följa med dina framsteg.

Valbara coachingsprogram

  • stress och mentalt välbefinnande
  • näringen
  • sömn
  • vikthantering
  • motion
  • alkohol
  • rökning

Den elektroniska coach ger feedback per e-post på basis av de uppföljningsuppgifter du skrivit in. Du får också övningar för att utveckla ditt mentala välmående samt anvisningar och stöd för förändringar i levnadsvanorna.

Tjänsten baserar sig på gedigen forskning

Den elektroniska hälsogranskningens bedömning av din hälsa och välfärd baserar sig på foskningsresultat vilka erhållits genom att följa med tiotusentals finländares hälsotillstånd (t.ex. Finnriski och Terveys 2000 undersökningarna).

Den bedömning du får baserar sig på data från personer i din ålder och som i övrigt också liknar dig i forskningarna.

I och med coachingprogrammen får du effektiva tillvägagångssätt och övningar i användning där man använder de nyaste forskningsrönen inom beteendevetenskap.

Ta den elektroniska hälsocoaching i användning

Endast på finska för tillfället

Elektronisk hälsogranskning

Endast på finska för tillfället