Elektronisk anslagstavla underlättar anslag av byggnadstillsynsbeslut

24.03.2019 15:00

Kategori: Byggnadstillsyn Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Byggnadstillsynen i Kyrkslätt har bland de första tagit i bruk en elektronisk anslagstavla där man kan se anslag av beslut. Tjänsten ingår i den nationella e-tjänsten för byggnadstillsynen lupapiste.fi. Anslagstavlan finns nu också på kommunens servicekontor.

Den digitala anslagstavlan möjliggör bläddrande av anslagsuppgifter på tjänsten Julkipano. Med hjälp av apparaturen och tjänsten Julkipano kan kommunen ersätta det traditionella anmälningsförfarandet med papper. Man har tidigare gjort anslagslistorna för hand genom att kopiera uppgifter från en blankett till en annan. Den elektroniska tjänsten underlättar och effektiverar arbetet, och efter att besvärstiden har gått ut försvinner uppgifterna automatiskt från den elektroniska listan. Detta är viktigt med tanke på dataskyddet.

Den elektroniska tjänsten 24/7 är lättillgänglig och där syns mer information, bl.a. en karta. På tjänsten Julkipano kan man också se beslut från andra kommuner.

Lupapiste.fi används redan av 60 % av kommunerna. Elektronisk arkivering av lovärenden har varit i bruk i Kyrkslätt redan under cirka ett år. Man bereder även bifogande av miljövårdsärenden på denna elektroniska anslagstavla.

Bekanta dig med Lupapiste-tjänsterna:

julkipano.lupapiste.fi
kauppa.lupapiste.fi (på finska)

sähköinen ilm taulu rak valv