Ekonomi- och skuldrådgivningen tili rättshjälpsbyråerna 2019

24.07.2018 12:23

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Vård- och omsorgsväsendet

Från början av 2019 övergår ordnande av ekonomi- och skuldrådgivning tili rättshjälpsbyråerna. Alla ekonomi- och skuldrådgivares kontaktuppgifter ändras efter 31.12.2018.

Närmaste rättshjälpsbyrå och dess e-postadress är from. 1.1.2019:

Västra Nylands rättshjälpsbyrå
lansi-uusimaa.velkaneuvonta@oikeus.fi

Du kan fritt väljä vilken rättshjälpsbyrå du i fortsättningen tar kontakt med. Du hittar kontaktuppgifterna till de övriga rättshjälpsbyråerna på webbadressen www.oikeus.fi. På webbbplatsen publiceras också senare ekonomi- och skuldrådgivningens telefonnummer.

Om ditt ärende hos ekonomi- och skuldrådgivningen har avslutats före år 2019 så överförs inte dina kunduppgifter tili rättshjälpsbyrån. Kom ihåg att i synnerhet spara dokument som berör arrangerande av skulderna.

Ekonomi- och skuldrådgivningens service fortsätter annars som förut och är gratis

Euro