Eija Ahvo Unicef-fadder i Vuorenmäen koulu

13.11.2018 12:17

Kategori: Utbildning Barnvänlig kommun

Vuorenmäen koulu i Veikkola har i ett par års tid fungerat som Finlands första rättighetsbaserade skola, som bygger sin verksamhet på barnkonventionen. I skolan har man utvecklat behandlingen av barnens rättigheter och introducerat den nya läroplanen, som betonar barnens rättigheter. Barnens rättigheter baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter, som också Finland har ratificerat.

”Vi blev kontaktade av Unicef och erbjudna möjlighet att delta i piloten. Vi beslutade att delta och senare kom också Masalan koulu med i arbetet”, berättar Esa Kukkasniemi, rektor vid Vuorenmäen koulu.

Känd skådespelare blir skolfadder

Den kända finländska skådespelaren Eija Ahvo har lovat att ställa upp som Unicef-fadder för Vuorenmäen koulu. Ahvo besökte skolan på FN-dagen och presenterade Unicefs verksamhet för de olika årskurserna. Samtidigt väcktes tanken om en egen Unicef-fadder. Eija Ahvo har redan länge fungerat som Unicef-ambassadör.

”Som fadder har Eija lovat att besöka de olika klasserna när vi behandlar barnens rättigheter under fyra temaveckor det här läsåret. Eleverna får själva ta fram saker som de funderar över och Eija besvarar dem under sina besök. Dessutom har Eija lovat att också utbilda lärarna under våren”, berättar Leena Mustonen, som är lärare i åk 2.

Andra temaveckan i november

Läsårets andra temavecka som är relaterad till barnens rättigheter ordnas 19–23.11.2018. I början av temaveckan förbereder treorna och fyrorna ett gemensamt startevenemang för hela skolan. Under evenemanget offentliggörs också att Eija Ahvo blir skolans Unicef-fadder. Under temaveckan behandlas särskilt teman kring jämlikhet, mångfald och icke-diskriminering.

”Den tredje och fjärde temaveckan placerar sig under vårterminen. Då fokuserar vi bland annat på hållbar utveckling och globalt ansvar samt barns rätt till utveckling”, berättar rektor Esa Kukkasniemi.

Kyrkslätt som barnvänlig kommun

Kyrkslätt har redan i ett års tid fungerat som en barnvänlig kommun. Certifikatet beviljas för två år åt gången. I kommunen finns det inom varje sektor personer som har fått utbildning i samarbete med Unicef för att utbilda i barns rättigheter.

Eija Ahvo