Egnahemstomter

Kyrkslätts kommun har inga ansökningsomgångar för
egnahemstomter inom en snar framtid.