Egenvård

Välkommen att vårda dig själv!

Egenvård är att dagligen sköta om sin hälsa och sitt välbefinnande. Den omfattar bl.a. sunda kostvanor, tillräcklig motion, rökfrihet och omsorg om den mentala hälsan. Egenvård är också förebyggande av sjukdomar och en viktig del av vården av dem.

På Kyrkslätts webbplats för egenvård har man samlat information som hjälper dig att bedöma din hälsa och dina risker för sjukdomar samt ta hand om din hälsa. Sidorna stöder dig också i de ändringar av levnadsvanor som är behövliga med tanke på vården av sjukdomar och hänvisar dig till de tjänster som erbjuds för kommuninvånare. Från sidorna om egenvård finns länkar till utvalda artiklar av de bästa experterna, ifall du behöver mer information.

Var självgod!

Här hittar du aktuell och tillförlitlig information om hälsa och egenvård. Sidorna innehåller tips för vardagen och upplysningar om var du kan få hjälp och mera stöd.

Testa dig själv
Terveyskirjasto