Egentliga Finlands Närings-, trafik- och miljöcentralen har den 7.3.2018 givit ett beslut för godkännande av en fiskeriekonomisk samkontrollplan för Pickalaviken vattenområde

09.03.2018 11:19

Kategori: Kungörelse

Meddelande för ett beslut för fiskeriekonomisk kontrollplan

Fiskerimyndighet vid Egentliga Finlands Närings-, trafik- och miljöcentralen har den 7.3.2018 givit ett beslut för godkännande av en fiskeriekonomisk samkontrollplan för Pickalaviken vattenområde.

Ifrågavarande samkontrollplan har genomförts till fiskerimyndighet av Västra Nylands vatten och miljö fy i 5.6.2017.

Det här beslutet (på finska) ska hållas till påseende för 7.3.2018 – 13.4.2018 på anslagstavlorna i Sjundeå och Kyrkslätt kommuner och på websidan av Egentliga Finlands Närings-, trafik- och miljöcentralen.

Den som är missnöjd med beslutet får söka ändring i det genom rättelse hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Anvisning för rättelseyrkande finns som bilaga till beslutet. Rättelseyrkande ska lämnas in senast 13.4.2018.

 

Ytterligare uppgift: Fiskeribiolog Perttu Tamminen, telefon 050 3963322/e-post: perttu.tamminen@ely-keskus.fi