Eftersläntrarna hinner ännu med på Kyrkslättsdagarna!

03.07.2019 13:39

Kategori: Kyrkslättsdagarna Kultur

Vi börjar vara på det klara med konserter, utställningar och andra evenemang på Kyrkslättsdagarna i slutet av augusti, men företag och föreningar som är eftersläntrare kan ännu anmäla sig senast i slutet av juli via denna blankett.

Ett av de största evenemangen på Kyrkslättsdagarna är Föreningstorget, till vilket lokala föreningar ännu kan anmäla sig via blanketten. Via samma blanketter kan man också skicka preciseringar till anmälningar som man redan tidigare skickat.

”Utgående från anmälningarna skapar vi en stor annons för lokaltidningen. Dessutom syns Kyrkslättsdagarna på kommunens webbplats och på sociala medier”, betonar kommunens kulturdirektör Maaret Eloranta.

Vid det senaste planeringsmötet i kommunhuset som var öppet för alla kommuninvånare betonades användningen av hashtags i all kommunikation som anknyter till Kyrkslättsdagarna. Så kan alla som är intresserade av evenemanget även hitta information genom hashtags #kirkkonummipäivät och #kyrkslättsdagarna på sociala medier, som t.ex. Facebook, Instagram och Twitter.

Det lönar sig för alla som deltar i Kyrkslättsdagarna att komma ihåg att marknadsföra sitt eget evenemang förutom på sociala medier också på kommunens spalt Evenemang med länk till information om det egna evenemanget.

Kyrkslätts kommuns kulturväsende koordinerar planeringen och informationen. Information om hur planeringen framskrider finns på Kyrkslättsdagarnas webbplats. Gå in och gilla också evenemangets Facebook-sidor där det lönar sig att separat informera om det egna evenemanget.

Om du vill reservera parker eller platser i Kyrkslätt, kontakta Lupapiste.

Kyrkslättsdagarna 2018