E-tjänster

Välkommen till Kyrkslätts kommuns elektroniska tjänster! På den här sidan har vi samlat länkar till de olika sektorernas elektroniska tjänster och de finns tillgängliga för dig centralt och säkert på en plats, varje dag, dygnet runt. Målet med de elektroniska tjänsterna är att göra det lättare att hitta tjänsterna och behandla ärenden samt minska antalet arbetsskeden i kommunen.

De olika sektorernas blanketter som kan skrivas ut finns på sektorernas egna sidor.

Ärendehantering, myndighetsbeslut

Med hjälp av medborgarkontot kan du få beslut i ditt ärende elektroniskt till ditt medborgarkonto ifall den beslutande parten är fullmäktige, styrelsen, en nämnd eller en tjänsteinnehavare och det är fråga om ett förvaltningsmässigt beslut, inte socialväsendets klientärende eller hälsovårdsväsendets patientärende eller ett ärende inom elevvården. De elektroniska tjänsterna för dessa serviceformer har räknats upp nedan.

Du kan anhängiggöra ditt ärende genom att sända ett ärendemeddelande med bilagor via Medborgarkontot. Då ska du logga in på Medborgarkontot. Kommunen skickar besluten gällande ditt ärende till ditt medborgarkonto ifall du anhängiggjort ärendet via kontot. Ytterligare uppgifter om Medborgarkontot på webbplatsen, där du gratis kan öppna ett eget medborgarkonto.

Identifiering

Inom vissa tjänster används elektronisk identifiering, som förutsätter att man slutit ett avtal med den egna banken om elektroniska tjänster. Alla tjänster kräver inte identifiering.

E-tjänstens blanketter har planerats för att fungera med alla moderna webbläsare, men blankettens utseende kan i vissa webbläsare avvika från det planerade. Man rekommenderar att de nyaste versionerna av webbläsarna Chrome eller Firefox används främst på basis av datasäkerhet. Internet Explorer 8 och äldre versioner än den innehåller datasäkerhetsrisker för användaren, varför det inte är motiverat att stöda sig på dem i elektronisk ärendehantering.

Elektroniska tjänster per sektor

Koncernförvaltningen

Näringslivsväsendet

Bildningsväsendet

Småbarnspedagogik

Skolorna

Fritid

Idrotts- och ungdomstjänster

Fritt bildningsarbete

Vård- och omsorgssektorn

Kommunaltekniska sektorn

Byggnadstillsynen

Vattenförsörjningsverket

För vissa av kommunens blanketter krävs pdf-program, ladda här gratis ner den nyaste versionen.

eServicens html-blankett fungerar i webbläsare, vissa eService-blanketter är pdf-blanketter som kräver version 8,1 eller nyare av programmet Adobe Reader. Man kan också använda programmet Adobe Acrobat, men med samma krav gällande version 8.1 eller nyare.

eServicens pdf-blanketter avviker från vanliga PDF-filer på så sätt att funktionalitet gällande elektronisk expediering inbyggts i filerna, och detta fungerar inte i äldre Adobe Reader- eller Adobe Acrobat-program. Funktionaliteterna omfattar möjligheten att mata in, spara och skicka blanketten fullständigt elektroniskt till kommunen utan e-post, och blanketten inkommer till kommunens tjänsteman i elektronisk form genast då användaren skickat den.