e-biblioteket

Tjänsten erbjuder bibliotekens e-material, såsom e-böcker, e-tidningar eller ljudböcker.

Böcker

Elib är en svensk tjänst för utlåning av e-böcker och ljudböcker. Tjänsten innehåller drygt 10 000 titlar i olika kategorier. Tjänsten erbjuder också böcker för barn och ungdomar.

Biblio, Elibs nya ljudboksapp (pdf)

Ellibs är en finskspråkig e-bokstjänst. Tjänsten omfattar också engelskspråkiga och finlandssvenska e-böcker. För att kunna läsa behöver du ha bibliotekskort.

Via tjänsten Naxos Spoken Word Library kan du lyssna på Naxos ljudböcker på engelska, franska, tyska och portugisiska. Utbudet består i huvudsak av klassiker inom barn- och vuxenlitteratur.

Tidningar

ePress tidningstjänsten innehåller närmare 200 inhemska lokal- och regionaltidningar som kan läsas genast de utkommit. Tjänsten kan endast användas på bibliotekets datorer.

Musik

Naxos Music Library är en tjänst för musiklyssnande. Urvalet består huvudsakligen av konstmusik (klassisk musik), men även jazz och etnomusik ingår i någon mån. Tjänsten omfattar för tillfället över 130 000 cd-skivor. Bland utgivarna finns, förutom Naxos, bl.a. BIS och finländska Alba Records.

Medborgare
Bibliotek
biblioteksservice / informationstjänst, webbpublikationer / e-böcker

Att låna och lyssna på bibliotekets ljudböcker är enklare än någonsin. Ladda ner Axiell Medias app biblio i App Store eller Google Play.