e-biblioteket

Tjänsten erbjuder bibliotekens e-material, såsom e-böcker, e-tidningar eller ljudböcker.

Böcker

Biblio – (f.d. Elib) bibliotekets digitala böcker på ett ställe. Biblio är en svensk tjänst för utlåning av e-böcker och ljudböcker. Tjänsten erbjuder också böcker för barn och ungdomar. Appen finns tillgänglig att ladda hem i App Store och Google Play.

Ellibs är en finskspråkig e-bokstjänst. Tjänsten omfattar också engelskspråkiga och finlandssvenska e-böcker. För att kunna läsa behöver du ha bibliotekskort. 

Via tjänsten Naxos Spoken Word Library kan du lyssna på Naxos ljudböcker på engelska, franska, tyska och portugisiska. Utbudet består i huvudsak av klassiker inom barn- och vuxenlitteratur.

Tidningar

ePress tidningstjänsten innehåller närmare 200 inhemska lokal- och regionaltidningar som kan läsas genast de utkommit. Tjänsten kan endast användas på bibliotekets datorer.

PressReader innehåller över 3600 dagstidningar och 3800 tidskrifter och kan läsas som digitala faksimil på webben oberoende av plats. Du loggar in på tjänsten med bibliotekskortets nummer och din PIN-kod.

Filmer

Viddla lägger tonvikten på inhemska och europeiska kvalitetsfilmer. Du kan låna sex filmer per månad och lånetiden är två dygn. Du kan pausa filmen, spola den framåt och bakåt eller se den flera gånger under lånetiden. Du loggar in på tjänsten med bibliotekskortets nummer och din PIN-kod.

Kirjastokino, en filmtjänst där du kan låna obegränsat antal filmer. Du loggar in på tjänsten med bibliotekskortets nummer en din PIN-kod.

Musik

Naxos Music Library är en tjänst för musiklyssnande. Urvalet består huvudsakligen av konstmusik (klassisk musik), men även jazz och etnomusik ingår i någon mån. Tjänsten omfattar för tillfället över 130 000 cd-skivor. Bland utgivarna finns, förutom Naxos, bl.a. BIS och finländska Alba Records.

Naxos video library erbjuder upp till 3 000 videor och samlingen växer hela tiden. Tjänsten innehåller opera, balett, konserter, teater, dokument och undervisningsmaterial. Största delen av videornas musikinnehåll består av klassisk musik, men också av jazz- och världsmusik. Därutöver finns det dokument med annat innehåll än musik.

Logga in på Naxos Video Library med ditt bibliotekskortsnummer. https://kirkkonummi.naxosvideolibrary.com/

Medborgare
Kultur - Bibliotek
biblioteksservice / informationstjänst, webbpublikationer / e-böcker

Att låna och lyssna på bibliotekets ljudböcker är enklare än någonsin. Ladda ner Axiell Medias app biblio i App Store eller Google Play.