Du kan ge respons på barnskydd

Om klienten eller hans/hennes vårdnadshavare inte är nöjda med barnskyddets arbete, kan de ta kontakt med tjänstemannen eller dennas chef.  Om problemen inte löser sig genom diskussion, kan klienten göra en muntlig eller skriftlig anmärkning till chefen för socialarbete. Därefter kan klienten anföra klagomål hos regionförvaltningsverket.  

Klienten kan också kontakta socialombudsmannen, som har i uppgift att informera om kundens rättigheter samt att ge kunden råd och vägledning så att rättigheterna främjas och förverkligas.