Dokumentärserien En resa i Kyrkslätt

”En resa i Kyrkslätt” är en dokumentärserie i tio delar som producerats av Kyrkslätts kommun

”En resa i Kyrkslätt” fokuserar på att utreda Kyrkslättsidentitetens innersta väsen och förklarar från många olika vinklar hur Kyrkslättsidentiteten har uppstått. Dokumentären har genomförts i samarbete med Concreto Agency.

Historien sträcker sig 10 000 år bakåt i tiden, då de första människorna anlände till området, och löper genom historien till tiden då kommunen blev officiell. Man sätter sig mer detaljerat in i den officiella kommunens skeden i seriens senare skeden.

Du kan fritt se intervjuerna med sakkunniga som inspelades under filmningarna 2018-2019 i sin helhet på nätet. De finns på Kyrkslätts kommuns YouTube-kanal (1/2020). Det finns 11 intervjuer, och de är 7-40 minuter långa.


Del 1 Hur allting började
You must approve to our use of cookies to view this content.

Del 2 Från fångstkultur till industrialisering

Del 3 Sportens Kyrkslätt


Del 4 En stig för unga konstnärer


Del 5 Porkala arrendetid


Del 6 Gårdar och nationalromantik


Del 7 Kommuninvånarna har ordet

Del 8 Naturen


Del 9 Vetenskap under ytan till yttre rymden 

Del 10 Hur allt kommer att fortsätta

Nyhet 13.5.2019: Delta i produktionen av en unik serie - Ordet är fritt-intervjuer i dokumentären En resa i Kyrkslätt 25.5

Nyhet 7.3.2019: Dokumentärserien om Kyrkslätt är på god väg - se vad som utlovas

Nyhet 13.12.2018: En dokumentärserie om Kyrkslätt filmas - vi önskar att kommuninvånare deltar i produktionen av dokumentären

Kyrkslätts kommunhus
Ervastvägen 2
02400 Kyrkslätt

tfn. 09 29671
viestinta@kirkkonummi.fi