Diskussionsmöte om utvecklingen av den svenskspråkiga språkbadsundervisningen i Kyrkslätt

24.01.2019 12:53

Kategori: Barn Unga Utbildning

Vi bjuder in vårdnadshavare och föreningen Kirkkonummen kielikylpy till ett diskussionsmöte om utvecklingen av det svenskspråkiga språkbadet och dess framtid så att ämnesundervisningen för åk 7–9 i framtiden eventuellt skulle ordnas helt och hållet i Gesterby skolcentrum i Gesterbyn koulu och ges av lärare i Gesterbyn koulu, Kirkkoharjun koulu och Winellska skolan.

Diskussionsmötet ordnas onsdag 6.2.2019 kl. 18.00 i Gesterbyn koulus och Winellska skolans gemensamma matsal, A-byggnaden, ingång från dörr A4.

Kyrkslätts kommuns logga