Diskussionsmöte om sammanslagningen av Gesterbyn koulu och Papinmäen koulu och deras framtid på Gesterby skolcampus

10.04.2019 14:23

Kategori: Utbildning Barn

Vi önskar vårdnadshavare och skolornas personal välkomna till ett diskussionsmöte om den planerade sammanslagningen av Gesterbyn koulu och Papinmäen koulu fr.o.m. 1.8.2021 och framtiden på Gesterby skolcampus.

Den nuvarande modellen med en separat specialskola gör det inte möjligt för barn att på ett naturligt sätt jobba och tillbringa tid tillsammans. Lagstiftningen stöder en skolnätsstruktur där en separat specialskola dras in och ansluts till en grundskola som ger allmän undervisning. De elever som behöver stöd kommer också i framtiden att få studera i smågrupper med tillräckliga stödåtgärder.

Ett gemensamt diskussionsmöte ordnas torsdag 25.4.2019 kl. 18 i Gesterbyn koulus och Winellska skolans gemensamma matsal, A-byggnaden, ingång från dörr A4.

Papinmäen koulu och Gesterbyn koulu