Digga min digiresa - försök med digital portfolio inom småbarnspedagogiken

07.09.2017 15:30

Kategori: Barn Småbarnspedagogik Unga Utbildning

I början av år 2017 inleddes projektet Digaa mun digimatkaa - Digga min digiresa. Inom projektet har man
under ledning av Jyväskylä universitet utvecklat en pedagogisk modell för digital portfolio. Med hjälp av
verksamhetsmodellen vill man göra barnets inlärning, styrkor och upplevelser av att lyckas synliga för sig
själv, föräldrarna och pedagogerna. Att lyckas och inlärning stärker barnets tro på sin egen förmåga. Under
våren 2017 deltog projektenheterna i Kervo, Tusby och Kyrkslätt i utbildningstillfällen, träningsdagar och
övade sig i att använda plattformen Peda.net.

Från augusti 2017 prövar man verksamhetssättet i barngrupper: barnen dokumenterar per foto och video
sådant som är viktigt för dem själva samt sin egen inlärning med stöd av en vuxen, den vuxna hjälper till med
att ur dokumentationen välja det mest betydande, som sparas i barnets digitala portfolio på plattformen
Peda.net. Pedagogerna hjälper barnet att gestalta sina egna styrkor, sin inlärning, och sitt sätt att lära sig
genom att gå igenom och diskutera den dokumentation som barnet producerat. Också föräldrarna kan hjälpa
barnet att dokumentera betydande erfarenheter och inlärning och spara de valda dokumenten i barnets
portfolio. Föräldrarna kan också kommentera innehållet i sitt barns portfolio.

Med en digital portfolio avses barnets personliga elektroniska mapp, som skyddats med användarnamn och
lösenord. Föräldrarna får koder för att bläddra, kommentera och producera material i mappen. Utöver
föräldrarna får fostrarna i daghemsgruppen och daghemmets föreståndare rätt att titta i ett enskilt barns
dokument. Inom projektet jobbar kommunspecifika ikt-stödpersoner som stöder föräldrarna vid skapandet
av användarkoder, berättar om praxis kring inspelning och publiceringstillstånd samt Helsingfors universitets
forskning som vi önskar att så många som möjligt av projektgruppens barn deltar i. Forskningen producerar
viktig information om hur inlärningen och erfarenheter av att lyckas syns i portfoliopedagogiken och hjälper
för att utveckla praxis och växelverkan inom småbarnspedagogiken.

Ytterligare information:

Projektkoordinator Kati Smeds, tel. 050 414 3568, kati.smeds@kirkkonummi.fi
Ikt-stödperson inom småbarnspedagogiken Hanna Pyöriä, tel. 040 1269 828, hanna.pyoria@kirkkonummi.fi

diggaa