Detaljplanen för Västra Gesterby (projekt 12203), framläggning av det justerade detaljplaneförslaget

10.06.2022 15:35

Kategori: Kungörelse

Det justerade förslaget till detaljplan för Västra Gesterby I läggs fram enligt MBL 65 § och MBF 27 §
13.6 – 19.8.2022 vid planläggnings- och trafiksystemtjänsterna i kommunen, på adressen Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt. 

Man kan bekanta sig med handlingarna också vid kommunens servicepunkt samt i biblioteken i centrum, Masaby och Veikkola under framläggningstiden:
Dessutom publiceras handlingarna och en presentationsvideo om planen på planläggningens webbplats på adressen: https://www.kyrkslatt.fi/framlagda-nu 

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att lämna in anmärkning om planförslaget. Anmärkningarna ska lämnas in skriftligen till Kyrkslätts kommunstyrelse, på adressen Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post på adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden löper ut. 

Planläggarens mottagningar

Planläggarens mottagningar må 20.6.2022 kl. 13-16, tis 21.6.2022 kl. 9-12,
må 1.8.2022 kl.  12-15, tis 2.8.2022 kl. 9-12 och må 15.8.2022 kl. 9-12. 

Möten enligt tidsbokning, boka tid hos planläggaren Maria Pudas, maria.pudas@kirkkonummi.fi 

Kyrkslätt, 10.6.2022

Kommunstyrelsen