Detaljplan för Blåbärsbrinken, uppgörande av detaljplan anhängiggjord

11.01.2019 08:00

Kategori: Kungörelse

Planeringsområdet befinner sig i området för den under beredning varande delgeneralplanen för Masaby, norr om Smedsbyvägen, ca 2 km från Masaby centrum. Planeringsområdet är ca 70 ha.

På området planeras småhusdominerat boende som stödjer sig på servicen i Masaby centrum och kommuncentrum. I områdets västra och mellersta del är målet att möjliggöra ett ekologiskt, samhälleligt och framstegsvänligt bostadsområde som utnyttjar de senaste innovationerna och boende av försökskaraktär, så som gruppboende och alternativa, till sitt kolfotspår sett effektiva energilösningar och sätt att röra sig. Med tanke på det befintliga småhusdominerande bostadsområdet och tjänsterna är planen till sin karaktär huvudsakligen konstaterande.

Programmen för deltagande och bedömning för Blåbärsbrinken detaljplan har delats ut åt intressenterna och publicerats på kommunens hemsidor under adressen www.kyrkslatt.fi > Boende och miljö > Markanvändning och trafik > Planläggning > Framlagda nu och nya projekt > Östra Kyrkslätt > Blåbärsbrinken


Ansvariga planläggare:     
planläggningsarkitekt Anniina Lehtonen
e-post: anniina.lehtonen@kirkkonummi.fi
tel: 040 126 9253

Kyrkslätt 11.1.2019

Planläggnings- och trafiksystemtjänster