Det utförs beläggningsarbeten i början av Linlo enskilda väg under perioden 11-13.9.2019

05.09.2019 15:41

Kategori: Gator och vägar

Det utförs beläggningsarbeten i början av Linlo enskilda väg under perioden 11-13.9.2019. Beläggning läggs på en fil åt gången. Vi ber dem som rör sig på vägen att vara försiktiga i närheten av arbetsplatsen och bereda sig på att bli tvungen att vänta. Vi ber trafikanterna att i mån av möjlighet undvika att använda vägavsnittet under tidpunkten i fråga.