Det uppsökande ungdomsarbetet patrullerar till de unga

12.02.2021 08:55

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster Unga

Kyrkslätt har för i år fått extra finansiering för finskspråkigt uppsökande ungdomsarbete och har kunnat anställa en finskspråkig uppsökande ungdomsarbetare till. SVEPS sköter fortfarande det svenskspråkiga uppsökande ungdomsarbetet i Kyrkslätt. Med två personers resurser kan man i år börja utveckla verksamheten och ta med tyngdpunkter. Det uppsökande ungdomsarbetet fokuserar i fortsättningen i sitt arbete på att patrullera såväl till läroanstalterna som till de ungas hem och ut på gatan. Det uppsökande ungdomsarbetets arbetsform är avsett för 15–28-åriga unga som bor i Kyrkslätt.

För den unga kan det vara en utmaning att röra sig hemifrån, så vi erbjuder en möjlighet att träffas i den bekanta miljön hemma, eller alternativt kan vi möta den unga på gården och gå tillsammans på en promenad. Vi vill vara lätt anträffbara och agera på den ungas villkor.

Det uppsökande ungdomsarbetet har sina rötter på gatorna. Detta är en arbetsform där de unga nås i sin fritidsomgivning. Det uppsökande ungdomsarbetet patrullerar under namnet Ungdomsarbete på spåret (bland de bekanta NTR). De uppsökande ungdomsarbetarna rör sig i synnerhet längs kustbanan (Kyrkslätt-Esbo-Grankulla-Helsingfors) och i köpcentren (Kyrkslätt, Esbo centrum, Mattby och Alberga).

Skolsamarbetet har intensifierats i kommunen. Sinis fokus i arbetet ligger på yrkesskolan och Eijas på grundskolorna och gymnasierna. Vi hjälper de unga i alla frågor som gäller vardagen tillsammans med studiehandledarna, skolungdomsarbetarna och skolornas övriga personal. Vi tar hand om situationer där en elev avbryter skolan. Inom ramen för ungdomslagen uppger vi utan dröjsmål den ungas uppgifter för den uppsökande ungdomsarbetaren om den unga avbryter studier på andra stadiet, civiltjänstgöringen eller armén.

Alla unga erbjuds hjälp, men det är alltid helt frivilligt att ta emot den. Vi träffar den unga så ofta och så länge som den unga vill. Vi vandrar med den unga från en tjänst till en annan. Även om andra tjänster förändras och det kommer nya anställda följer det uppsökande ungdomsarbetet alltid med. Man får vara i kontakt med de uppsökande ungdomsarbetarna i alla situationer. Oro är en bra utgångspunkt. Om du eller någon ung som du känner behöver stöd lönar det sig alltid att hålla kontakt.

Kontaktuppgifter:

Sini Rautiainen
tfn 040 126 7515                sini.rautiainen@espoo.fi

Eija Rajavaara
tfn 040 832 1906                eija.rajavaara@kirkkonummi.fi                

https://www.kyrkslatt.fi/uppsokande-ungdomsarbete

i bilden: uppsökande ungdomsarbetare Sini och Eija