Det skrivs en bok om fyrarna i Kyrkslätt

12.09.2019 10:10

Kategori: Museum Turism Kultur

Finlands Fyrsällskap har inlett ett projekt för att författa en bok och filma en dokumentär om historien om Kallbådans och Rönnskärs fyrar, som ligger i Kyrkslätt. Nästa år firas Kallbådans fyrs 100-årsjubileum och Rönnskärs fyrs 220-årsjubileum.

Fyrsällskapet vill även befrämja turism till fyrarna. Det finns efterfrågan på utflykter, för de 30 platserna till utflykten till fyrarna i Porkala blev fyllda på mindre än två minuter då sällskapet meddelade sina medlemmar om utflykten.

Kallbådans fyr, som är exotisk och ligger på ett litet skär, har hyrts ut till bergsbestigaren Veikka Gustafsson, som främst ordnar avgiftsbelagda utflykter till fyren för företag. Användningen för turism begränsas också av att naturen på Kallbådan hör till sälskyddsområdet, så skäret kan bara besökas av ett begränsat antal människor per år.

BILD Kungen av Sverige Gustav IV Adolf godkände byggandet av Rönnskärs fyr. På ön murade man därefter ett 15 meter högt fyrkantigt torn av granit som brutits på ön. 

Användningen av Rönnskär för turism begränsas för sin del av att området ägs av försvarsmakten, så det är förbjudet att landstiga utan tillstånd. Rönnskärs fyr fyller nästa år 220 år. Kungen av Sverige Gustav IV Adolf godkände en gång i tiden byggandet av fyren.

Utflyktsdeltagarna från fyrsällskapet fick bekanta sig med Rönnskärs fyr och den över hundra år gamla lotsbyggnaden, som också som övergiven trotsar tiden. Lotsningen på Rönnskär började långt innan byggandet av fyren inleddes och fortsatte ända till 1968, så boken om fyrarna i Porkala kommer att innehålla mycket historia om lotsning.

Utflyktsdeltagarna besökte också Stora Träskö, där det finns en övergiven och till sin typ mycket sällsynt järnfyr. De frivilliga från fyrsällskapet planerar att iståndsätta den.

BILD Järnfyren har redan hunnit rosta, men de mest modiga vågade kliva upp för trapporna ända upp. Fyrsällskapet har som mål att skydda fyrarna och byggnads- och kulturarvet som anknyter till dem.

Fyrsällskapet författar boken om fyrarna i Porkala som grupparbete med över tio personer. Man ber utöver de aktiva medlemmarna i sällskapet också de lokala invånarna och lots- och fyrsläkterna om hjälp i hopp om att få material till boken.

Jubileumsåret för fyrarna i Porkala till ära strävar fyrsällskapet efter att ordna utflykter också under nästa säsong 2020 så att så många som möjligt får se dessa pärlor av den havsnära bilden av Kyrkslätts kommun. Kallbådans fyr syns i kommunens logo.

Finlands Fyrsällskaps senaste film Haveriernas Märket presenterar flera dramatiska skeppsbrott och vrak. Den sista fyrvaktaren på Märket Karl-Erik KEE Eriksson har dessutom ordet. Filmen har premiär 27.9 kl. 15.30 i Kyrkslättssalen i Kyrkslätts kommunhus.

Filmen är genuint tvåspråkig och har kompletterande textning på finska och svenska. Det är fritt inträde till förevisningen. Finlands Fyrsällskap säljer sina produkter på evenemanget. Försäljningsinkomsten används för iståndsättning av fyrarna och för sällskapets historiearbete.

BILD Från lotsstationens dörr öppnas praktfulla utsikter mot Rönnskärs fyr. Den över hundra år gamla lotsstationen har blivit i dåligt skick, men fyrsällskapet drömmer om att iståndsätta den.

Kallbådans fyr