Det skärpta förbudet att göra upp öppen eld som utfärdat av räddningsmyndigheterna i Nyland upphör

20.06.2018 11:59

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Det skärpta förbud att göra upp öppen eld som utfärdats för området av räddningsverken i Nyland den 29.5.2018, och de begränsningar som ansluter till förbudet, upphör i dag onsdag den 20.6.2018 kl. 12.00. Markens fuktighet och vindförhållandena har utvecklats positivt i landskapet Nyland och möjliggör nu normal användning av öppen eld samt skogs- och lantbruksarbeten. Av den här anledningen är det tillåtet att göra upp öppen eld i Nyland med iakttagande av normal försiktighet och varsamhet, i enlighet med respektive kommuns anvisningar samt markägaren tillstånd. Då man gör upp öppen eld bör man alltid försäkra sig om att det inte för området utfärdats varning för gräs- eller skogsbrand. Uppgifter om detta finns på Meteorologiska institutets hemsida under adressen ilmatieteenlaitos.fi/varningar.

Kulotus