Det skärpta förbudet att göra upp öppen eld i Nyland fortsätter

12.06.2018 15:41

Kategori: Boende och miljö Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Det skärpta förbudet att göra upp öppen eld fortsätter, fast det har regnat i vissa delar av Nyland och indexet för skogsbrand är på vissa ställen under 5,6. Förbudet bestämdes tidigare av räddningsverken i Nyland. Förbudet som tidigare bestämdes av räddningsverken i Nyland skärper de begränsningar som varningen för skogsbrand bestämmer om att göra upp eld. Till exempel hyggesbränning och det är förbjudet att använda engångsgrillar eller rekreationsområdens kokskjul.

Förbudet bestämdes tidigare av  räddningsverken i Nyland. Som grund för det fortsatta förbudet är den mycket torra terrängen trots regnet samt vindförhållandena. På grund av dessa kan elden sprida sig av den minsta lilla gnistan till ett vidsträckt område. Dessutom ser det ut att de närmaste dagarnas väderleksprognos lovar uppehållsväder och det ser inte ut att regna de närmaste dagarna.  

Meteorologiska Institutets varning för skogsbrand är fortsättningsvis i kraft:  http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/varningar  

Detta meddelande har gjorts i samarbete med räddningsverken i Helsingfors, Östra Nyland, Västra Nyland och Mellersta Nyland.

""

Det skärpta förbudet att göra upp öppen eld i Nyland fortsätter