Det nya ungdomsfullmäktige konstituerade sig i Kyrkslätt

04.02.2020 12:43

Kategori: Ungdomsfullmäktige

Kyrkslätts ungdomsfullmäktige konstituerade sig vid sitt första sammanträde 28.1.2020.

Vid det konstituerande sammanträdet närvarade 12 ungdomsfullmäktigeledamöter. Ungdoms- och idrottsdirektör Seppo Savikuja fungerade i början av sammanträdet som ordförande, tills ett nytt presidium utsågs för ungdomsfullmäktige genom en omröstning. Närvarande var även ordföranden för kommunstyrelsen i Kyrkslätt Timo Haapaniemi.

Till ungdomsfullmäktiges ordförande valdes Vivi Lehtonen, till I viceordförande Eelis Ojala, till II viceordförande Mette Heinonen och till sekreterare Onni Virtanen.

i bilden ordförande Vivi Lehtonen

Ungdomsfullmäktige valde sin representanter till följande nämnder där ungdomsfullmäktigeledamöterna har närvaro- och yttranderätt:

Bildnings- och fritidsnämnden: Mette Heinonen och ersättare Onni Virtanen

Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden: Oskari Pikkarainen och ersättare Reeta Haapala

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden: Justus Levonius och ersättare Noel Gustafsson

Samhällstekniska nämnden: Eelis Ojala och ersättare Albtrit Xhafa

Ungdomsfullmäktige har närvaro- och yttranderätt också vid kommunfullmäktiges sammanträde till vilka ungdomsfullmäktige utser sina representant vid sina sammanträden som föregår kommunfullmäktiges sammanträden. Till ungdomsfullmäktiges representant vid kommunfullmäktiges sammanträde 3.2.2020 valdes Vivi Lehtonen.


Kyrkslätts ungdomsfullmäktige är ett politiskt obundet påverkansorgan vars syfte är att representera unga i kommunens beslutsfattande. Följ ungdomsfullmäktige på Instagram @nuvakirkkonnummi och Snapchat @nuvaknummi.

Ytterligare information:

ansvarig ungdomsledare Joni Laine, 040 511 8172, joni.laine@kirkkonummi.fi

Nuorisovaltuusto