Det nya läsåret börjar måndag 16.8.2021

10.08.2021 13:31

Kategori: Utbildning Småbarnspedagogik Skolor Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Vi önskar alla elever och studerande välkomna att inleda det nya läsåret i förskolan, skolan och gymnasiet!

I Kyrkslätt börjar läsåret 2021–2022 måndag 16.8. Här hittar du information om skolårets läs- och lovtider.

Vi inleder läsåret med beaktande av myndigheternas anvisningar och rekommendationer om ordnande av hälsosäker undervisning och skolskjutsar. Vi följer noga med utvecklingen av coronavirussituationen och skrider till åtgärder om situationen förutsätter det.

Munskyddsrekommendationen för elever gäller elever i årskurserna 6-9 och gymnasiestuderande. Eleverna får tillgång till engångsmunskydd av sin skola. Om eleverna vill får de även använda egna munskydd.

Coronavaccineringarna för 12–15-åringar i Kyrkslätt börjar när skolorna börjar. Läs hela meddelandet här.

Wilma har en nyckelroll i kommunikationen mellan hemmet och skolan

I kommunikationen mellan hem och skola används systemet Wilma. Nya vårdnadshavare skapar själva sina inloggingskoder till Wilma.

Mer detaljerade anvisningar om hur man skapar Wilma-koder och använder systemet finns på kommunens webbplats:  https://www.kyrkslatt.fi/kommunikation-mellan-skolan-och-hemmet-wilma

Via den här länken kommer du direkt till Wilma.
Här kan nya vårdnadshavare skapa användarnamn i Wilma.

Skolskjutsar

Största delen av skolskjutseleverna använder kollektivtrafik (HRT). Eleverna får ett resekort från den egna skolans kansli redan innan skolan börjar. Skolskjutsar sköts också av First Profit Oy, MR Taxi Oy och Harri Vuolle Oy. Vårdnadshavare till elever vars skolskjuts sköts med beställningstrafik får information om avhämtningstider och -platser per textmeddelande före utgången av denna vecka (vecka 32). Ytterligare information om skolskjutsar fås på kommunens webbplats eller per e-post på adressen: koulukuljetus@kirkkonummi.fi.

Bekanta dig också med vår Skolskjutshandbok.

I Kyrkslätt övergår HRT:s bussar till vintertidtabeller när skolan börjar 16.8.2021.

För elever som deltar i förskoleundervisning innebär avgiftsfri skolskjuts att vårdnadshavaren beviljas ett bidrag för transport eller ledsagande av barnet. Till sin storlek motsvarar bidraget priset för en vuxen persons månadsbiljett inom den interna kollektivtrafiken. Läs mera om skolskjutsar inom förskoleundervisningen.

Specialdiet

Om en elev följer en viss specialdiet ska anmälan om det sändas till kosthållstjänsterna. Blanketten ska fyllas i varje år.

Barn går över övergångsställe