”Det meröppna biblioteket är en mycket positiv sak!”

08.04.2019 15:13

Kategori: Bibliotek

Masaby meröppna bibliotek förverkligar kundernas önskemål, för i fortsättningen utvidgas bibliotekets öppettider utan att den omtyckta personliga servicen minskar. Detta möjliggörs av meröppettekniken som för tillfället installeras i Masaby bibliotek. Biblioteket är stängt på grund av ombyggnadsarbeten och det öppnar på nytt lördag 4.5. Då firas invigningen av det meröppna biblioteket och Masaby biblioteks 20-årsfest. Vi informerar närmare om programmet för invigningen senare.

Du kan självständigt uträtta dina ärenden i det meröppna biblioteket dit du kommer in med bibliotekskortet och en PIN-kod. Lokalerna har kameraövervakning. Bibliotekets samlingar och lokaler står i fortsättningen till kundernas förfogande även då personalen inte är på plats. För att kunna använda biblioteket under den meröppna tiden ska kunden registrera sig som användare av det meröppna biblioteket. Detta lyckas vid alla Kyrkslätts biblioteks verksamhetsställen då Masaby bibliotek öppnar igen.

Kommentaren i rubriken kommer från kundenkäten som Masaby bibliotek ordnade i slutet av år 2018. I enkäten frågade man om kundernas önskemål gällande det kommande meröppna bibliotekets öppettider, åldersgränser och tjänster. Man kunde fylla i frågeblanketten i biblioteket eller på bibliotekets webbplats, och man fick drygt tvåhundra svar.

Masaby närbibliotek har under årens lopp fått mycket respons om sina öppettider: många har upplevt att de varierande öppettiderna är besvärliga. I svaren betonades också önskan om att få använda biblioteket under alla vardagsmorgnar och -kvällar, helst sju dagar i veckan. Önskemålet om utvidgade öppettider förverkligas i och med det meröppna biblioteket, då biblioteket efter renoveringen är öppet från söndag till torsdag kl. 7-21 och fredagar och lördagar kl. 7-18. Personalen är på plats som tidigare, alltså måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 15-20 och onsdagar, fredagar och lördagar kl. 10-15. Tiden utanför de bemannade betjäningstiderna är meröppen tid. Tre av fyra som svarade på enkäten ansåg att de tror att det meröppna biblioteket med sina utvidgade öppettider kommer att öka deras biblioteksanvändning i Masaby.

I enkäten frågade man också kundernas åsikter om vilken åldersgräns som vore lämplig för det meröppna biblioteket. Kundernas åsikter splittrades rätt jämnt i den här frågan. Alla tre svarsalternativ fick ett understöd på ca 30 %, dvs. 15 år, 18 år och ingen åldersgräns, utan att barn under 15 år använder det meröppna biblioteket på vårdnadshavarens ansvar. Man kommer att ta i bruk det sistnämnda alternativet, dvs. ingen åldersgräns utan vårdnadshavaren ansvarar för under 15-åriga barns biblioteksanvändning.

Den tjänst som var den klart mest önskade i det meröppna biblioteket var utlåning och återlämning, som önskades av mer än 80 % av de som svarade. Också möjligheten att avhämta reserverat material, läsa tidningar och arbeta i bibliotekets lokaler ansågs viktigt. Alla dessa funktioner står till kundernas förfogande i biblioteket under den meröppna tiden. I enkäten lyftes också fram sådana önskemål som inte direkt gäller meröppetbiblioteket. Man önskade t.ex. en kaffeautomat, och man försöker uppfylla detta önskemål i mån av möjlighet senare.

 

”Det meröppna biblioteket är en mycket positiv sak!”