Det kommer flera avgiftsfria hobbyer för barn och unga

15.01.2021 08:31

Kategori: Fritid Ungdoms- och idrottstjänster

Kyrkslätts kommun sökte sig till undervisnings- och kulturministeriets (UKM) pilotprojekt för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet, vars huvudsakliga mål är att öka barns och ungas välmående genom att utvidga hobbyverksamheten. Det lönade sig att söka, för Kyrkslätt beviljades hela 54 000 euro i statsunderstöd. Pilotfasen genomförs under vårterminen 2021. I piloten möts barnens och de ungas hobbyönskemål, samarbetet mellan kommunen och hobbyaktörerna och innovativa verksamhetssätt. Under våren skapas regional praxis i samarbete med olika aktörer. Med hjälp av detta strävar man efter att göra det möjligt för barn och unga i Kyrkslätt att i anslutning till eller i omedelbar närhet av skoldagen syssla med avgiftsfria hobbyer som de tycker om. Hobbyverksamheten kommer att ordnas inom ramen för coronarestriktionerna.

Över 1800 barn och unga i Kyrkslätt framförde sina hobbyönskemål i Skolelevsenkäten

Den riksomfattande Skolelevsenkäten 2020, som koordinerades av UKM, genomfördes i november. Den besvarades i Kyrkslätt av över 1800 barn och unga. Enligt Skolelevsenkäten önskade barn och unga bl.a. bildkonst, film och animation, spelplanering och kodning, klättring, fotografering, matlagning, bowling, parkour och fotboll som hobbyer. Idéer av unga samlades också på idémanglingsmötena som ordnades i ungdomslokalerna. De unga önskade utveckling av ökning av hobbyer på eget initiativ, t.ex. besök på gymmet eller simhallen tillsammans med kompisar. Vi har samlat önskemål av barn och unga i behov av särskilt stöd bl.a. av barnens vårdnadshavare och genom intervjuer i skolorna. De önskade bl.a. mångsidiga grenprövningsgrupper, dans, hantverk, musiklekis och boxning, trummor och cirkus. Tack vare statsunderstödet som kommunen nu fått kan hobbyönskemål av barn och unga nu även genomföras i kommunen.

Vem kan bli arrangör av hobbyverksamhet?

Hobbyarrangörer kan vara till exempel konst- och kulturaktörer, idrottsföreningar, ungdomsföreningar, aktörer i kommunen och andra företag och föreningar inom hobbyverksamheten för barn och unga. Nu söker vi samarbetspartner för hobbyverksamheten som ordnas våren 2021. Ta kontakt med hobbykoordinatorn och fråga efter mer information!

Kontakter och ytterligare information

Kyrkslätts kommuns fritidstjänster
hobbykoordinator Sanna Korkelainen, harrastustoiminta(at)kirkkonummi.fi eller tfn 0400-752294.

 

savityöt