Det har skickats obefogade betalningspåminnelser om vattenförsörjningsfakturor till kunderna

03.09.2020 13:18

Kategori: Boende och miljö Vattenförsörjning Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Uppdaterat meddelande 3.9.2020


En del av sommarens vattenförsörjningsfakturor har inte sänts till kunderna, och kunden har därför kunnat få en obefogad betalningspåminnelse.
2.9 upptäcktes oklarheter i utsändandet av fakturor. Sarastia, som ansvarar för utsändandet, utreder situationen.
Vi ber de som fått en obefogad betalningspåminnelse kontakta Sarastias kundtjänst och bereda sig på att meddela fakturans nummer:

telefon: 020 6399 400
https://asiakaspalvelu.sarastia.fi/

Tillsvidare har vi inte kännedom om alla som fått en felaktig betalningspåminnelse, så faktureraren kan inte ta kontakt med dessa kunder.

Kyrkslätts vatten beklagar det skedda och olägenheten som orsakats kunderna.

Vesihuolto