Det finns mycket lediga tider till coronavaccinering

09.09.2021 16:01

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Coronasituationen

Det finns nu rikligt med tider att boka till coronavaccinering. Det finns tider både till den första vaccindosen och till boostervaccinering. Vi rekommenderar att man i första hand bokar tid till vaccineringen via tjänsten coronavaccinbokning.fi. Alternativt kan man också boka tid via hälsocentralens telefontjänst på numret 09-2968 3401.

Coronavaccinationerna i Kyrkslätt har framskridit väl. 72,5 % av befolkningen har redan fått den första vaccindosen, och 54,6 % har fått den andra. 79,4 % av 12–15-åringarna har fått det första vaccinet, vilket är en högre täckningsgrad än på HUS-området i genomsnitt. Täckningsgraden för 16–19-åringar för den första dosens del är redan 81,4 %.

Boostervaccineringar för 12–15-åringar veckorna 41–42

Skolelever som fyllt 12 år har erbjudits den första vaccindosen i skolan veckorna 33–35.  En del har fått vaccinet på vaccineringsställena. 12–15-åringarna kommer att få sin andra dos av skolhälsovården i skolorna veckorna 41 och 42 så att var och ens vaccinationsintervall är minst sex veckor.

I skolorna ges boostervaccin endast åt dem som fått sin första dos inom skolhälsovården. De som fått sitt första vaccin på ett vaccineringsställe får också sin boosterdos på vaccineringsstället. Under skolornas vaccineringsdagar kan dock de 12 år fyllda skolelever som inte ännu fått vaccinet få sin första dos. Alternativt kan de boka tid till ett vaccineringsställe.

Fyrlogo