Det finns fortfarande många coronavirusfall i Kyrkslätt

16.07.2021 09:25

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Coronasituationen

Sedan början av juli har 44 coronavirusfall konstaterats i Kyrkslätt, varav 22 denna vecka. Bland dem som blivit smittade finns flera personer som har fått en vaccindos och även personer som också har fått den andra vaccindosen för bara en liten tid sedan.

Tre av fyra smittade är i åldern 18–24. Deras symtom är milda och alla märker inte ens att de är smittade innan de går på test. Trots lindriga symtom kan de här personerna sprida smittan lika effektivt som de som fått mera allvarliga symtom.

Det är skäl att komma ihåg att även om personen får en lindrig sjukdom så får 10–30 % en långvarig corona som i värsta fall kan hindra arbetsförmågan i många månader. Bland dem som fått långvarig corona finns också många unga.

Också personer som redan har vaccinerats kan sprida viruset vidare. Därför är det viktigt att fortsätta att använda munskydd, hålla god handhygien och skyddsavstånd också efter den första vaccindosen.

Största delen av smittfallen som konstaterats de senaste dagarna härstammar från Hangöregattan.  Även om en del av sällskapen hela tiden har vistats utomhus har man inte kunnat hålla skyddsavstånden. Det har varit många bekanta och bekantas bekanta, och det är inte möjligt att fullständigt utreda smittkedjorna. Därför uppmanas alla som varit på Hangöregattan att testa sig vid minsta misstanke, följa med eventuella symtom i två veckor och testa sig på nytt vid minsta symtom.

Smittspårningen kontaktar alla som man vet att har exponerats för viruset. Om smittspårningen stockas kan det första meddelandet om exponering komma per sms och det egentliga samtalet först efter några dagar. Smittspårningen vill dessutom påminna återvändande resenärer om de gällande skyldigheterna.  Resenärer uppmanas att ansvarsfullt följa anvisningarna.

 

""