Det finns ett nytt servicenummer med ett nytt namn för de äldre

16.04.2018 10:26

Kategori: Seniorer Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Service Vård- och omsorgsväsendet

Servicenumret för de äldre heter nu Seniorlinjen och har numret 040 126 9900.

  • Kommuninvånarna betjänas från måndag till fredag kl. 8.00-15.00.
  • Man får svar på olika frågor man funderar över.
  • Det ges handledning och rådgivning till rätt sakkunnig utgående från behovet.
  • En yrkesperson inom social- och hälsovården svarar på servicenumret.

Verksamheten fortsätter i social- och hälsovårdscentralen i centrum, adress Tjänstevägen 1, 02400 Kyrkslätt. Ingång sker via mottagningen dörr.

Seniorinfos och servicenumret för de äldre har slagits ihop

Seniorinfos och numret till välfärdstjänsterna för de äldre kombinerades och blev Seniorlinjen. I praktiken är det ett gemensamt nummer som betjänar de äldre i alla frågor de undrar över.

Seniorlinjen betjänar kommuninvånare, kommunens personal och samarbetsparter. På seniorlinjen får man information om kommunens tjänster samt broschyrer och blanketter, t.ex. för vårdbidrag, bostadsstöd och bostadsansökning. Man får råd om hur blanketterna fylls i både personligen och per telefon. Det kostar inget att sköta ärenden på platsen, telefonsamtalen kostar enligt vanlig telefonavgift.

Service ges på finska och svenska. Ring då du vill komma överens om en personlig träff!

Bild: Namntävlingen vanns av My Sundelin. Avdelningsskötaren inom hemvården Tiina Paalanen och äldrerådets ordförande Jukka Tammi överräckte priset.

Namntävlingen vanns av My Sundelin. Avdelningsskötaren inom hemvården Tiina Paalanen och äldrerådets ordförande Jukka Tammi överräckte priset.