Det avgiftsfria journumret 116 117 betjänar hela HUS-området från och med 1.1.2019

03.01.2019 09:37

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet

Jourhjälpen 116 117 betjänar hela HUS-området från och med början av år 2019. Ring det avgiftsfria numret 116 117 innan du uppsöker Kyrkslätts akutvård och HUS jourpolikliniker. På numret kan du också be om råd och vårdanvisningar vid plötsliga hälsoproblem.

Hälsovårdspersonal bedömer vårdbehovet per telefon, och vägleder till rätt vårdplats och/eller ger råd i egenvård. Tjänsten ger också råd och handleder i frågor som gäller barn. Jourhjälpen är tillgänglig alla dagar dygnet runt. Det kostar inget att ringa.

När din egen hälsostation är öppen får du vid plötsliga hälsoproblem hjälp genom att kontakta hälsostationen enligt praxis i din kommun. Via Jourhjälpen kan man inte boka tid på hälsostation.

Vid icke-brådskande ärenden ska du inte kontakta Jourhjälpen, utan din egen hälsostation. Icke brådskande ärenden är till exempel förnyande av recept eller förfrågan om resultat på laboratorie- och röntgenundersökningar utan plötslig försämring i hälsotillståndet.

I livshotande situationer ska man ringa nödnumret 112. Situationer som kräver att man omedelbart ringer nödnumret är till exempel kraftiga bröstsmärtor, plötsliga andningssvårigheter, medvetslöshet och förlamningssymptom.

För mera information: www.hus.fi/jourhjalp

Kukka